Καλώς Ήλθατε στην Σελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου ΑθηνώνΜη Παροχή Εγγύησης, Περιορισμός Ευθύνης.

(A) Ο επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου, αναφερόμενος στο εξής ως χρήστης, αποδέχεται ρητά ότι η χρήση του παρεχόμενου υλικού γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα Ινστιτούτα του, οι εργαζόμενοι σε αυτά, αλλά και κανείς τρίτος παροχέας ή διαχειριστής υλικού δεν εγγυώνται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία αυτού του δικτυακού χώρου. Επίσης, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από την χρήση αυτού του χώρου, καθώς και για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και το περιεχόμενο της κάθε πληροφορίας η οποία παρέχεται σε αυτόν τον χώρο.
(B) Η παρούσα αποποίηση ευθύνης συμπεριλαμβάνει πάσης φύσεως βλάβες και ζημιές που προκλήθηκαν από κάθε είδους πρόβλημα λειτουργίας, λάθος, παράληψη, διακοπή, διαγραφή, έλλειψη, αναβολή λειτουργίας ή μετάδοσης υπολογιστικού ιού, σφάλματος γραμμής επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης για την αλλαγή του περιεχομένου, είτε από αμέλεια, είτε από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
(C) Σε καμία περίπτωση, ούτε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ούτε οποιοδήποτε άτομο εμπλεγμένο στην δημιουργία, στην εγκατάσταση ή στην διανομή αυτού του δικτυακού χώρου, δεν θα ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, επακόλουθων ή τιμωρούμενων βλαβών οι οποίες θα προκύπτουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης αυτού του χώρου. Από τούδε, ο χρήστης του χώρου αυτού αποδέχεται ότι τα αναφερόμενα σε αυτή την παράγραφο αφορούν όλο το περιεχόμενο του δικτυακού χώρου.
(D) Συμπληρώνοντας τους όρους που αναφέρονται πιο πάνω, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα Ινστιτούτα του, αλλά και κανένας από τους προμηθευτές των πληροφοριών ή συνεργάτες περιεχομένου δεν ευθύνονται, ανεξαρτήτως της αιτίας ή της διάρκειας, για οποιαδήποτε λάθη, ανακρίβειες, παραλήψεις, άλλο ελάττωμα ή μη αυθεντικότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό χώρο, για οποιαδήποτε καθυστέρηση και διακοπή κατά την μεταφορά των πληροφοριών προς τον χρήστη, για οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή απώλειες που οφείλονται ή τυχαία προκύπτουν από τα παραπάνω αναφερόμενα. Κανείς από τους προαναφερόμενους δεν ευθύνεται για κάθε φύσεως απαιτήσεις ή απώλειες εκ μέρους τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και της απώλειας κερδών, των επακόλουθων και των τιμωρούμενων βλαβών.